TENSION GAUGES

Tên sản phẩm: TENSION GAUGES

Tension Gauges

  • Measures: pushing-, pulloing-force and spring tension
  • Including peak indicator

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Sản phẩm liên quan