ĐẦU CHUYỂN ĐỔI CỠ KHẨU

Tên sản phẩm: ĐẦU CHUYỂN ĐỔI CỠ KHẨU

1.ĐẦU CHUYỂN ĐỔI CỠ KHẨU

                                                     

( Ghi chú: Female: đầu cái, Male: đầu đực)

THÔNG TIN PHỤ TRỢ MUA HÀNG.

  • Xuất xứ: ISS/ Anh Quốc
  • CQ, CO do nhà sản xuất ISS Anh Quốc cấp.
  • Thời gian giao hàng cho các chủng loại: 5 -10 ngày.
  • Thời gian bảo hành: 06 tháng.

 

Sản phẩm liên quan